Measure Engineering

Instruments Service & Calibration

Tel: 038 688 858 Fax: 038 688 857

กิจกรรมแข่งขันกีฬากระชับมิตรกับ PTT ME 2555

บริษัท Measure Engineering Co., Ltd. จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลกระชับมิตรกันทีม PTT ME

จัดขึ้นเพื่อให้เกิดความรักสามัคคีภายในองค์กรและ เพื่อกระชับความสัมพันธ์กับลูกค้าของเรา กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากพนักงานของเราและทาง PTT ME เป็นอย่างดี ทำให้กิจกรรมครั้งนี้สนุกสนานและเป็นกันเอง ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมใจกิจกรรมครั้งนี้ พบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะ


Other Article